Wie is ons?

Die Durbanville Bybelstudiegroep is ‘n Geloofsfamilie in die Noordelike voorstede van Kaapstad. Ons is lidmate van die Vrye Gereformeerde Kerk, Bellville. Ons wil graag vir Afrikaanssprekendes in die Noordelike Voorstede van Kaapstad ‘n Bybelgefundeerde en Christusgesentreerde tuiste bied, veral in die tyd van verwarring.

Die doel van ons byeenkomste is Bybelse dissipelskap, liefdevolle gemeenskap en wedersydse aanmoediging. Ons wil graag ‘n huislike atmosfeer skep waar Christene mekaar beter kan leer ken en versorg.

God word verheerlik as gelowiges meer soos Christus word en as ongelowiges in God se koninkryk ingebring word. Bybelse gemeenskap sluit dus in die idee van aktiewe lidmaatskap vir die bevordering van die evangelie en die opbou van gelowiges.

Ons nooi jou hartlik uit om saam met ons te groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus.

Vertel jou vriende wat in Kaapstad woon van ons en moedig hulle aan om by ons aan te sluit.

Donderdae om 19h30,
22 Geneva Singel, Uitzicht, Durbanville.
Tel: +27 (66) 405 1616 (Jaco de Beer)
Epos: dbeerj@gmail.com