Evangelisasie Kursus

Die evangelisasie kursus is aangebeid deur die Vrye Gereformeerde Kerk (VGK), Bellville, vanaf 22 Februarie tot 15 Maart 2021. Die aanbieders was ds Johan Bruintjes (predikant VGK Bellville) en Jaco de Beer (lidmaat VGK Bellville). Hieronder volg die lesings met hul onderskeie temas. Die PDF en YouTube van elke sessie kan daarby afgelaai en gekyk word.

Lesing 1: Biblical Overview (ds Johan Bruintjes)

Lesing 1 YouTube opname:


Lesing 2: The Shape of a Missional Church (ds Johan Bruintjes)

Lesing 2 YouTube opname:


Lesing 3: Ons Gemeenskap vir Christus (Jaco de Beer)

Lesing 3 YouTube opname:


Lesing 4: Ons Gemeenskap vir Christus (Jaco de Beer)

Lesing 4 YouTube opname:

Baie dankie dat jy die kursus gevolg het. Deel dit asseblief met jou vriende sodat ander Christene ook toegerus mag word om die groot opdrag (Matt. 28:19-20) van ons Here te gehoorsaam en die goeie nuus orals bekend te maak.